Exhibitions

 

Utstillingstekst:

"Før maskinene"

Er det mulig å beundre fortiden uten samtidig å lengte etter den? Kan vi lære av dem som kom før oss uten samtidig å dyrke dem? Kan fortiden også romme fremtid, kan vi forstå det fortidige som kritikk av vårt eget historiske øyeblikk, men uten å henfalle til nostalgien? 

Sett fra vårt stadig mer prekære ståsted – der forestillinger om vekst og fremskritt, mer og raskere, har drevet oss inn i ødeleggelse – blir slike spørsmål avgjørende. Hvordan kan vi gjøre det ikke-ødeleggende ved fortiden til noe nytt og virksomt i vår fremtid? Slike spørsmål vekkes også i møte med Børge Bredenbekks arbeider: Enten de er unike resultater av møtet mellom kunstnerens tegneredskap og papiret eller produkter av reproduksjonsalderens analoge og digitale teknikker, manifesterer de en dyp interesse, fascinasjon og beundring for selve den virksomheten det er å fremstille et motiv. 

Disse verkene, om de så nikker til det konstruktivistiske eller overgir seg til hyperrealismen, gjør arbeidet og den aktive omgangen med omgivelsene til motiv, samtidig som de i sin form peker mot det håndverket som kunsten har som forutsetning. Både form og motiver viser oss bakover i tid, ofte spiller verkene på det nostalgiske eller fortidslengtende, men ikke fullt og helt likevel. Fortiden – og det vi trenger å gjenlære fra den, om et mer levende forhold til omgivelsene våre, og til arbeidet – settes i bevegelse igjen her. Den blir noe vi skal ta med oss. Bruke.

Fortiden er ikke bare et bilde å la seg oppsluke av. Fortiden er også kunnskapen. Den finnes i Bredenbekks motiver, som når både personer og rekvisitter fra opplysningstidens vitenskapsgrener settes i scene, men også – igjen – i selve formen. Nysgjerrigheten på teknikker som krever fortidig kunnskap, på motiver som forutsetter de klassiske, mimetiske ferdighetene. 

Forstått som kunnskapsreservoar blir fortiden en mer åpenbar ressurs for oss som lever nå. Men å verdsette og bruke kunnskapen krever samtidig at vi kaster av oss en arroganse på vegne av vårt eget . Vi må se det som er verdifullt i de tidene som ikke er våre tider. Vi må se bakover.

Bernhard Ellefsen

 

SOLO EXHIBITIONS:

(see https://www.facebook.com/bredenbekk2 for pics)

Kooperativet, Flekkefjord. May 2022

Galleri Osebro, Porsgrunn. 17.08-07.09.2023

Skur2, Stavanger. 30.10-05.11.2023 (Opening Mon 1900-2130)

Galleri GEO, Bergen. 09.11-16.12.2023

Galleri Nylund Larsen, Risør. 01.05-31.06.2024